Wi-Fi passwords from command line / Hasła WiFi z linii poleceń

Oto sposób, żeby dowiedzieć się jakie hasło ma sieć bezprzewodowa, do której już się kiedyś łączyliśmy.

Uruchamiamy linię poleceń jako administrator. Potem:

netsh wlan show profile

Dostajemy listę sieci bezprzewodowych z którymi już się kiedyś łączyliśmy. Następnie:

netsh wlan show profile <Wi-Fi name> key=clear

I już wiemy jakie jest hasło do tej sieci bezprzewodowej.

Można też tak (Windows 7 Pro): Control Panel – Network and Internet – Manage Wireless Networks, PPM na sieci bezprzewodowej, “Properties”, zakładka “Security”, i następnie “Show characters”. I też dostajemy co chcemy.

Wersja angielska: http://fossbytes.com/find-wifi-password-connected-networks-cmd-windows/

MIłego dnia.