Vref = Vcc = Uh = V
Ulow = Ul = V
Uref = V
P = Ohm
R3 = Ohm
R2 = Ohm
Rezystor R1 powinien wynosic:
R1 = Ohm