Komparator z histerezą cz. 2

histereza_lm393_my_idea
Zasada działania:
Napięcie Uin rosnie, ale wciąż jest mniejsze od naszego progu, wtedy tranzystor T1 przewodzi, czyli R1 jest zwarty.
Napięcie Uin wciąż rośnie,i gdy przekroczy próg, to wyłącza się tranzystor, czyli napięcie na wejściu odwracjącym komparatora rośnie jeszcze bardziej, co powoduje jeszcze szybszy spadek napięcia na wyjściu komparatora.
Gdy napięcie Uin > Uhigh (Uh) to Uout = „0”
Gdy napięcie Uin <Ulow (Ul) to Uout = „1”, czyli ~Uin
R1 służy do ustalenia dolnego progu (Ul) przełączenia komparatora. Górny próg ustala się za pomocą P1.
Jak wyznaczyć R1?
Podzielmy P1 na dwie części: górną – R3 i dolną R2.
R2 – wyznaczamy z dzielnika rezystorowego przy znanym napięciu Uh, oraz wartości potencjometru P.
R2=P*Uref/Uh
R3=P-R2
R1 wyznaczamy przy znanym napięciu Ul, i wartościach R2 i R3:
R1=[(Uref*P)-(R2*Ul)] / (Ul-Uref)
A gdy nie znamy Ul a znamy R1 wtedy:
Ul=Uref*(R1+P) / (R1+R2)
Co przedstawiam poniżej:

Uh= 14,44 Uh= 14,44
Ul= 13,80 R1= 1 000
Uref= 2,5 Uref= 2,5
P= 100 000 P= 100 000
R3= 82686,98 R3= 82686,98
R2= 17313,02 R2= 17313,02
R1= 980,5604 Ul= 13,788

Najłatwiej wyliczalna histereza świata 🙂
Ważne żeby: 20V> Uin >5V oraz 20V > Uh > Ul > 5V.
Dlaczego tak? Większe od 5V, żeby LM393 poprawnie działał i żeby MOSFET poprawnie działał, mniejsze od 20V, żeby nie podać na bramkę MOSFETa zbyt dużego napięcia.
Tranzystor do histerezy: praktycznie dowolny MOSFET z kanałem N, ja użyłem IRF640.
Kalkulator:
http://dareit.pl/scripts/calc_hyst.htm