Wi-Fi passwords from command line / Hasła WiFi z linii poleceń

Oto sposób, żeby dowiedzieć się jakie hasło ma sieć bezprzewodowa, do której już się kiedyś łączyliśmy.

Uruchamiamy linię poleceń jako administrator. Potem:

netsh wlan show profile

Dostajemy listę sieci bezprzewodowych z którymi już się kiedyś łączyliśmy. Następnie:

netsh wlan show profile <Wi-Fi name> key=clear

I już wiemy jakie jest hasło do tej sieci bezprzewodowej.

Można też tak (Windows 7 Pro): Control Panel – Network and Internet – Manage Wireless Networks, PPM na sieci bezprzewodowej, “Properties”, zakładka “Security”, i następnie “Show characters”. I też dostajemy co chcemy.

Wersja angielska: http://fossbytes.com/find-wifi-password-connected-networks-cmd-windows/

MIłego dnia.

 

 

Aktualizacja do Windows 10 – regulacja jasności ekranu

U znajomych w laptopie po aktualizacji do Windows 10 przestała działać regulacja jasności ekranu. Przy naciskaniu klawiszy do rozjaśniania/ ściemniania pokazywał się obrazek z ustawieniem jasności ekranu, ale ekran nie zmieniał się.

Pomogło:

Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe)
Znajdź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
Następnie zmodyfikuj:
MD_EnableBrightnesslf2
KMD_EnableBrightnessInterface2
ustawiając dane wartości na 0.
Uruchom komputer ponownie.

Wziąłem stąd: http://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_10-other_settings/brak-regulacji-jasno%C5%9Bci-po-aktualizacji-do/abd2f0e1-306e-46fb-9a25-fa553393776c