Ile energii do podgrzania wody?

Żeby podgrzać wodę do zadanej temperatury potrzeba dostarczyć energię. Pytanie jest ile jej dostarczyć?

Wzór: Q=Cw * m * t

Cw – ciepłow właściwe wody = 4200 J/(kg*K)

m – masa wody w kg, 1kg = 1 litr

t – zmiana temperatury w K (kelwinach, 1K = 1 stopień Celsjusza)

Q – energia w J [dżul], 1 J = 1 Wat * 1sekunda

Czyli gdy chcemy podgrzać 50 litrów wody z temperatury 6 stopni Celsjusza do temperatury 45 stopni Celsjusza, t=45-56=39, musimy dostarczyć energię:

Q=4200 * 50 * 39 = 8 190 000 [J] = 8 190 000 [W * s] = 8 190 000 / 3600 [W * h] = 2275 [W * h]

Gdy mamy grzałkę elektryczną o mocy 1kW (1 000 W), potrzebujemy grzać wodę przez 2275 [W *h] / 1000 [W] = 2,275 h, czyli przez 2 godziny i 16,5 minuty.

Ciąg dalszy:

Cw=4200 [J/kg/K] = 4200 [(W * s)/kg/K] =4200 / 3600 [(W * h)/kg/K] = 1,17 [(W *h)/kg/K].

Przeliczmy jeszcze raz:

Q=1,17 * 50 * 39 = 2281,5 [W * h]

Róznica wynika z zaokrąglenia wartości ciepła właściwego.

Pozdrawiam.

Dobieranie kondensatora do stablizatora

Ze strony:  http://ea.elportal.pl/diody.html

“otrzymuje się następujące wzory na wartość napięcia tętnień:

Wzór na tętnienia
Wzór na tętnienia

odpowiednio dla prostownika jednopołówkowego i dwupołówkowego. Prąd IL jest prądem obciążenia.
Oczywiście powyższe wzory są pewnym przybliżeniem, ale z praktycznego punktu widzenia zupełnie wystarczajacym i przy ich pomocy będziesz mógł wyliczyć właściwą wartośc pojemności dla kondensatora filtrującego w zasilaczu sieciowym, zakładając oczywiście dopuszczalną wartość napięcia tętnień i maksymalny prąd obciążenia.”

Koniec cytatu.

Zakładając: 50mA prądu obciążenia, stablizowane 12V, zastosowanie LM317, wtedy napięcie nie powinno spadać poniżej 15V. Zakładając transformator 15V, otrzymujemy Um=19,75 V (15*1,41-1,4). DU<19,75-15=4,75V, czyli C>=50mA/(4,75*2*50Hz)=50mA/475=0,105 mF=105 uF. Im większe C tym lepiej, a minimalna wartość to 100 uF.

 

Comparator – some math / Komparator – trochę matmy

http://mathscinotes.com/2015/06/schmitt-trigger-circuit-for-a-push-pull-output/

Nie rozumiem skąd się wzięły równania, ale wyliczenia się sprawdzają.

I don’t really understand where the starting equations came from, but the equations work 🙂

Update: 2015-07-03:

And explanation: http://mathscinotes.com/2014/03/schmitt-trigger-design-math/