Aktualizacja do Windows 10 – regulacja jasności ekranu

U znajomych w laptopie po aktualizacji do Windows 10 przestała działać regulacja jasności ekranu. Przy naciskaniu klawiszy do rozjaśniania/ ściemniania pokazywał się obrazek z ustawieniem jasności ekranu, ale ekran nie zmieniał się.

Pomogło:

Uruchom Edytor rejestru (regedit.exe)
Znajdź HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000
Następnie zmodyfikuj:
MD_EnableBrightnesslf2
KMD_EnableBrightnessInterface2
ustawiając dane wartości na 0.
Uruchom komputer ponownie.

Wziąłem stąd: http://answers.microsoft.com/pl-pl/windows/forum/windows_10-other_settings/brak-regulacji-jasno%C5%9Bci-po-aktualizacji-do/abd2f0e1-306e-46fb-9a25-fa553393776c