Ile energii do podgrzania wody?

Żeby podgrzać wodę do zadanej temperatury potrzeba dostarczyć energię. Pytanie jest ile jej dostarczyć?

Wzór: Q=Cw * m * t

Cw – ciepłow właściwe wody = 4200 J/(kg*K)

m – masa wody w kg, 1kg = 1 litr

t – zmiana temperatury w K (kelwinach, 1K = 1 stopień Celsjusza)

Q – energia w J [dżul], 1 J = 1 Wat * 1sekunda

Czyli gdy chcemy podgrzać 50 litrów wody z temperatury 6 stopni Celsjusza do temperatury 45 stopni Celsjusza, t=45-56=39, musimy dostarczyć energię:

Q=4200 * 50 * 39 = 8 190 000 [J] = 8 190 000 [W * s] = 8 190 000 / 3600 [W * h] = 2275 [W * h]

Gdy mamy grzałkę elektryczną o mocy 1kW (1 000 W), potrzebujemy grzać wodę przez 2275 [W *h] / 1000 [W] = 2,275 h, czyli przez 2 godziny i 16,5 minuty.

Ciąg dalszy:

Cw=4200 [J/kg/K] = 4200 [(W * s)/kg/K] =4200 / 3600 [(W * h)/kg/K] = 1,17 [(W *h)/kg/K].

Przeliczmy jeszcze raz:

Q=1,17 * 50 * 39 = 2281,5 [W * h]

Róznica wynika z zaokrąglenia wartości ciepła właściwego.

Pozdrawiam.