Excel, VBA, Table

TU: http://www.thespreadsheetguru.com/blog/2014/6/20/the-vba-guide-to-listobject-excel-tables

A oprócz tego taki kod w VBA, żeby okreslić nazwę tabeli w której mamy zaznaczoną komórkę:

Sub DetermineActiveTable()
Dim SelectedCell As Range
Dim TableName As String
Dim ActiveTable As ListObject
Set SelectedCell = ActiveCell
‘Determine if ActiveCell is inside a Table
On Error GoTo NoTableSelected
TableName = SelectedCell.ListObject.Name
Set ActiveTable = ActiveSheet.ListObjects(TableName)
On Error GoTo 0
‘Do something with your table variable (ie Add a row to the bottom of the ActiveTable)
ActiveTable.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
Exit Sub
‘Error Handling
NoTableSelected:
MsgBox “There is no Table currently selected!”, vbCritical
End Sub

 

Dobieranie kondensatora do stablizatora

Ze strony:  http://ea.elportal.pl/diody.html

“otrzymuje się następujące wzory na wartość napięcia tętnień:

Wzór na tętnienia
Wzór na tętnienia

odpowiednio dla prostownika jednopołówkowego i dwupołówkowego. Prąd IL jest prądem obciążenia.
Oczywiście powyższe wzory są pewnym przybliżeniem, ale z praktycznego punktu widzenia zupełnie wystarczajacym i przy ich pomocy będziesz mógł wyliczyć właściwą wartośc pojemności dla kondensatora filtrującego w zasilaczu sieciowym, zakładając oczywiście dopuszczalną wartość napięcia tętnień i maksymalny prąd obciążenia.”

Koniec cytatu.

Zakładając: 50mA prądu obciążenia, stablizowane 12V, zastosowanie LM317, wtedy napięcie nie powinno spadać poniżej 15V. Zakładając transformator 15V, otrzymujemy Um=19,75 V (15*1,41-1,4). DU<19,75-15=4,75V, czyli C>=50mA/(4,75*2*50Hz)=50mA/475=0,105 mF=105 uF. Im większe C tym lepiej, a minimalna wartość to 100 uF.